باران45

"كه عشق آسان نمود اول"

 

ما در خلوت به روی غیر ببستیم

از همه باز آمدیم و با تو نشستیم

هرچه نه پیوند یار بود بریدیم

آنچه نه پیمان دوست بود شکستیم

هر کس به تماشایی رفتند به صحرایی

ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی 

یا چشم نمی بیند یا راه نمی داند

هر کو به وجود خود دارد ز تو پروایی

گویند رفیقانم در عشق چه سر داری

گویم سری دارم در باخته در پایی

من دست نخواهم برد الا به سر زلفت

گر دسترسی باشد یک روز به یغمایی

 

سعدی

 

 

 

گلها ی رنگارنگ

خواننده:استاد بنان

گوینده:روشنک

آهنگساز:روح الله خالقی

نوازنده پیانو:استاد جواد معروفی

اشعار: شهریار،سعدی،عبدزاکانی

 

---------

از اینجا گوش کنید

| چهارشنبه سی ام بهمن ۱۳۸۷ | 20:12 | باران|

Design By : shotSkin.com